Panorama sferyczna nowego ronda śródmiejskiego - Myślenice (multiresolution)

Panorama przedstawia pierwsze minuty po otwarciu nowego ronda na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Słowackiego, obok strażnicy. Oglądając panoramę, należy ustawić kursor na panoramie, wcisnąć lewy przycisk myszki i przesuwać panoramę we wszystkich kierunkach. Przybliżać i oddalać widok można za pomocą pokrętła w myszce lub przycisków: [Shift] i [Ctrl]. Najlepszy efekt można uzyskać oglądając panoramę w wersji pełnoekranowej. Należy w tym celu nacisnąć ostatni po prawej stronie przycisk w menu na panoramie.